Jef D. Boeke

Biosketch / Results /

Jef Boeke

Professor, Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology
Dir Institute for Systems Genetics (ISG)

Contact Info

Address
430 East 29th Street
New York, NY 10016

646-501-0503
Jef.Boeke@nyumc.org

Research Keywords

cancer, computational biology, genome integrity, genomics, microbiology, pharmacology, stem cell biology, systems biology, yeast, retrotransposon

Bug mapping and fitness testing of chemically synthesized chromosome X
Wu, Yi; Li, Bing-Zhi; Zhao, Meng; Mitchell, Leslie A; Xie, Ze-Xiong; Lin, Qiu-Hui; Wang, Xia; Xiao, Wen-Hai; Wang, Ying; Zhou, Xiao; Liu, Hong; Li, Xia; Ding, Ming-Zhu; Liu, Duo; Zhang, Lu; Liu, Bao-Li; Wu, Xiao-Le; Li, Fei-Fei; Dong, Xiu-Tao; Jia, Bin; Zhang, Wen-Zheng; Jiang, Guo-Zhen; Liu, Yue; Bai, Xue; Song, Tian-Qing; Chen, Yan; Zhou, Si-Jie; Zhu, Rui-Ying; Gao, Feng; Kuang, Zheng; Wang, Xuya; Shen, Michael; Yang, Kun; Stracquadanio, Giovanni; Richardson, Sarah M; Lin, Yicong; Wang, Lihui; Walker, Roy; Luo, Yisha; Ma, Ping-Sheng; Yang, Huanming; Cai, Yizhi; Dai, Junbiao; Bader, Joel S; Boeke, Jef D; Yuan, Ying-Jin. Bug mapping and fitness testing of chemically synthesized chromosome X. Science. 2017 Mar 10;355(6329):?-? (2477402)

Engineering the ribosomal DNA in a megabase synthetic chromosome
Zhang, Weimin; Zhao, Guanghou; Luo, Zhouqing; Lin, Yicong; Wang, Lihui; Guo, Yakun; Wang, Ann; Jiang, Shuangying; Jiang, Qingwen; Gong, Jianhui; Wang, Yun; Hou, Sha; Huang, Jing; Li, Tianyi; Qin, Yiran; Dong, Junkai; Qin, Qin; Zhang, Jiaying; Zou, Xinzhi; He, Xi; Zhao, Li; Xiao, Yibo; Xu, Meng; Cheng, Erchao; Huang, Ning; Zhou, Tong; Shen, Yue; Walker, Roy; Luo, Yisha; Kuang, Zheng; Mitchell, Leslie A; Yang, Kun; Richardson, Sarah M; Wu, Yi; Li, Bing-Zhi; Yuan, Ying-Jin; Yang, Huanming; Lin, Jiwei; Chen, Guo-Qiang; Wu, Qingyu; Bader, Joel S; Cai, Yizhi; Boeke, Jef D; Dai, Junbiao. Engineering the ribosomal DNA in a megabase synthetic chromosome. Science. 2017 Mar 10;355(6329):?-? (2477372)

"Perfect" designer chromosome V and behavior of a ring derivative
Xie, Ze-Xiong; Li, Bing-Zhi; Mitchell, Leslie A; Wu, Yi; Qi, Xin; Jin, Zhu; Jia, Bin; Wang, Xia; Zeng, Bo-Xuan; Liu, Hui-Min; Wu, Xiao-Le; Feng, Qi; Zhang, Wen-Zheng; Liu, Wei; Ding, Ming-Zhu; Li, Xia; Zhao, Guang-Rong; Qiao, Jian-Jun; Cheng, Jing-Sheng; Zhao, Meng; Kuang, Zheng; Wang, Xuya; Martin, J Andrew; Stracquadanio, Giovanni; Yang, Kun; Bai, Xue; Zhao, Juan; Hu, Meng-Long; Lin, Qiu-Hui; Zhang, Wen-Qian; Shen, Ming-Hua; Chen, Si; Su, Wan; Wang, En-Xu; Guo, Rui; Zhai, Fang; Guo, Xue-Jiao; Du, Hao-Xing; Zhu, Jia-Qing; Song, Tian-Qing; Dai, Jun-Jun; Li, Fei-Fei; Jiang, Guo-Zhen; Han, Shi-Lei; Liu, Shi-Yang; Yu, Zhi-Chao; Yang, Xiao-Na; Chen, Ken; Hu, Cheng; Li, Da-Shuai; Jia, Nan; Liu, Yue; Wang, Lin-Ting; Wang, Su; Wei, Xiao-Tong; Fu, Mei-Qing; Qu, Lan-Meng; Xin, Si-Yu; Liu, Ting; Tian, Kai-Ren; Li, Xue-Nan; Zhang, Jin-Hua; Song, Li-Xiang; Liu, Jin-Gui; Lv, Jia-Fei; Xu, Hang; Tao, Ran; Wang, Yan; Zhang, Ting-Ting; Deng, Ye-Xuan; Wang, Yi-Ran; Li, Ting; Ye, Guang-Xin; Xu, Xiao-Ran; Xia, Zheng-Bao; Zhang, Wei; Yang, Shi-Lan; Liu, Yi-Lin; Ding, Wen-Qi; Liu, Zhen-Ning; Zhu, Jun-Qi; Liu, Ning-Zhi; Walker, Roy; Luo, Yisha; Wang, Yun; Shen, Yue; Yang, Huanming; Cai, Yizhi; Ma, Ping-Sheng; Zhang, Chun-Ting; Bader, Joel S; Boeke, Jef D; Yuan, Ying-Jin. "Perfect" designer chromosome V and behavior of a ring derivative. Science. 2017 Mar 10;355(6329):?-? (2477392)

3D organization of synthetic and scrambled chromosomes
Mercy, Guillaume; Mozziconacci, Julien; Scolari, Vittore F; Yang, Kun; Zhao, Guanghou; Thierry, Agnes; Luo, Yisha; Mitchell, Leslie A; Shen, Michael; Shen, Yue; Walker, Roy; Zhang, Weimin; Wu, Yi; Xie, Ze-Xiong; Luo, Zhouqing; Cai, Yizhi; Dai, Junbiao; Yang, Huanming; Yuan, Ying-Jin; Boeke, Jef D; Bader, Joel S; Muller, Heloise; Koszul, Romain. 3D organization of synthetic and scrambled chromosomes. Science. 2017 Mar 10;355(6329):?-? (2477382)

Synthesis, debugging, and effects of synthetic chromosome consolidation: synVI and beyond
Mitchell, Leslie A; Wang, Ann; Stracquadanio, Giovanni; Kuang, Zheng; Wang, Xuya; Yang, Kun; Richardson, Sarah; Martin, J Andrew; Zhao, Yu; Walker, Roy; Luo, Yisha; Dai, Hongjiu; Dong, Kang; Tang, Zuojian; Yang, Yanling; Cai, Yizhi; Heguy, Adriana; Ueberheide, Beatrix; Fenyo, David; Dai, Junbiao; Bader, Joel S; Boeke, Jef D. Synthesis, debugging, and effects of synthetic chromosome consolidation: synVI and beyond. Science. 2017 Mar 10;355(6329):?-? (2476892)